Untuk mempererat silaturahim warga desa sudimoro mengadakan halal bil halal dengan harapan pertama membersihkan diri dari bentuk kesalahan yang kedua membersihkan hati dari rasa benci terhadap sesama yang ketiga memupuk kepedulian dan kebersamaan